Home page > Vojenský veterinární ústav - Hlučín

Vojenský veterinární ústav - Hlučín

Vojenský veterinární ústav se sídlem v Hlučíně má svoje pracoviště v Praze, Hranicích na Moravě, Jincích, Polné na Šumavě a v Radošově.

Charakteristika činnosti:

Vojenský veterinární ústav je odborným zařízením Armády České republiky. Přímo zabezpečuje vojenské útvary a zařízení AČR a vojenské výcvikové prostory.

Provádí:

 • Státní veterinární dozor v resortu Ministerstva obrany;
 • komplexní veterinární zabezpečení vojenských útvarů, zařízení a subjektů Ministerstva obrany;
 • komplexní laboratorní vyšetřování potravin, krmiv a krácený rozbor pitné vody;
 • ochranu vojsk proti onemocněním přenosným ze zvířat na člověka;
 • diagnostiku vybraných nákaz, včetně provádění protinákazových opatření;
 • politiku bezpečnosti potravin pro resort Ministerstva obrany;
 • komplexní veterinární zabezpečení vojenských újezdů, cvičících jednotek i zahraničních a civilních obyvatel žijících ve vojenských újezdech, včetně monitoringu nákaz přenosných ze zvířete na člověka;
 • léčebně – preventivní činnost u zvířat vojenské správy včetně hospitalizace a provádění náročných specializovaných zákroků u služebních psů;
 • přípravu veterinárních lékařů pro zahraniční mise;
 • vyčleňování veterinárních zásahových skupin pro potřebu integrovaného záchranného systému.

Organizační struktura:

 • Ředitelství – štáb
 • Jednotka logistiky
 • Oddělení veterinárního dozoru a péče
 • Oddělení veterinárního zabezpečení – pracoviště Praha
 • Oddělení veterinární diagnostiky

Nahoru