Home page > O nás

O nás

                                                                                                

Vojenská zdravotnická služba (VZdrSl) realizuje všestrannou zdravotnickou a veterinární péči, včetně psychosociální podpory a péče o duševní zdraví, pro rezort MO v operacích na území ČR i mimo ně a při zabezpečení aliančních sil na území ČR v rámci plnění úkolů zdravotnické podpory hostitelskou zemí. VZdrSl cestou vojenských poskytovatelů komplexně zabezpečuje zdravotní služby, ochranu a podporu zdraví pro vojáky a zaměstnance rezortu. Vojenská veterinární služba poskytuje komplexní léčebně preventivní péči pro služební zvířata v jednotlivých posádkách a pro hospodářská a volně žijící zvířata na území VVP, služební kynologii a biologickou ochranu letišť.

 

Priority:

 • Zabezpečit:

• vysoký standard poskytování zdravotní péče vojenskými zdravotnickými zařízeními

• vzdělávání a odbornou přípravu zdravotnických pracovníků rezortu MO, jejich  vybavení zdravotnickým materiálem, léčivy a technikou, kvalifikovaný výcvik v oblasti první pomoci v poli u všech vojáků AČR a rozšířené první pomoci u vybraných kategorií vojáků

• realizaci preventivních zdravotních opatření k ochraně zdraví vojsk a zamezení vzniku a šíření přenosných onemocnění; hygienicko-protiepidemického zabezpečení a biologické ochrany vojsk

• posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů a vojáků z povolání k vojenské činné službě

 

 • Implementovat nejnovější vědecké poznatky z oblasti diagnostiky, léčby, urgentní a preventivní medicíny a ochrany proti zbraním hromadného ničení
 • Vytvořit jednotný výcvikový a výzkumný systém specializovaný
  na problematiku vojenského zdravotnictví
 • Zajistit komplexní péči o vojenské veterány

 

Úkoly:

 • Poskytovat primární a specializovanou zdravotní péči, posudkovou činnost
  a specifické zdravotní služby
 • Poskytovat zdravotnické zabezpečení výcviku a zahraničních operací
 • Zabezpečovat mezinárodní spolupráci v oblasti vojenského zdravotnictví
  v rámci NATO a EU
 • Vychovávat a všestranně připravovat vojenský zdravotnický personál pro plnění úkolů v míru i za války
 • Organizovat realizaci všech zdravotnických opatření
 • Zajišťovat připravenost VZdrSl k plnému rozvinutí sil a prostředků včetně plnění úkolů při řešení krizových situací
 • Řídit a organizovat veterinární zabezpečení v AČR

 

 

V rámci členských zemí NATO je zdravotnické zabezpečení definováno jako čtyř úrovňové. Jednotlivé úrovně (etapy) jsou odstupňované od nejnižší (ROLE 1)
po nejvyšší (ROLE 4) na základě definovaných léčebných schopností a kapacit, možností odsunu raněných na vyšší etapu a způsobu doplňování zásob.

 

ROLE 1 odpovídá úrovni všeobecné ambulance

ROLE 2 je etapa, na které je možné poskytnout neodkladnou chirurgickou péči s následnou krátkodobou intenzivní péčí je specializované zdravotnické zařízení s rozšířeným spektremodborností, kam jsou přijímáni pacienti z nižších etap.

 Je-li ROLE 3 rozvinuta v rámci zahraniční operace, provádí přípravu raněných na odsun zpět do vlasti

ROLE 4 jsou stacionární zdravotnická zařízení, v podmínkách AČR se jedná o Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici Praha (ÚVN- VoFN)

 

 

 

Nahoru