Home page > Aktuality > Ocenění celoživotní práce výjimečného lékaře

Ocenění celoživotní práce výjimečného lékaře

U příležitosti osmdesátých narozenin udělil Náčelník generálního štábu armádní generál Aleš Opata Čestný odznak Armády České republiky III. stupně vojenskému lékaři Jiřímu Kubešovi. I přes pokročilý věk působí doktor Kubeša v rezortu Ministerstva obrany již 57 let v současné době jako předseda vyšší přezkumné komise Agentury vojenského zdravotnictví.

Pamětní odznak doktoru Kubešovi předal v úzkém kruhu kolegů z Agentury vojenského zdravotnictví její ředitel brigádní generál Zoltán Bubeník. „Již době mých lékařských studií jste byl pane doktore pojem a není snad jediný z mých kolegů, zejména praktiků, který by neznal vaše jméno,“ pronesl s úctou generál Bubeník. „Proto je mi velkou ctí, že zrovna já vám mohu jménem generála Opaty předat toto ocenění,“ pokračoval generál Bubeník.

Doktor Kubeša se stal vojákem z povolání v roce 1962 po ukončení studia na Vojenské lékařské akademie. V uniformě setrval až do odchodu do starobního důchodu v roce 1997. Na počátku své lékařské kariéry se profesně zaměřil na všeobecné lékařství, od roku 1971 do dnešního dne se věnuje problematice posudkového lékařství. V průběhu své kariéry se jako jeden z hlavních odborníků podíle na tvorbě rezortní posudkové legislativy, zejména vyhlášek o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské služby.

U příležitosti osmdesátých narozenin udělil Náčelník generálního štábu armádní generál Aleš Opata Čestný odznak Armády České republiky III. stupně vojenskému lékaři Jiřímu Kubešovi. I přes pokročilý věk působí doktor Kubeša v rezortu Ministerstva obrany již 57 let v současné době jako předseda vyšší přezkumné komise Agentury vojenského zdravotnictví.

Pamětní odznak doktoru Kubešovi předal v úzkém kruhu kolegů z Agentury vojenského zdravotnictví její ředitel brigádní generál Zoltán Bubeník. „Již době mých lékařských studií jste byl pane doktore pojem a není snad jediný z mých kolegů, zejména praktiků, který by neznal vaše jméno,“ pronesl s úctou generál Bubeník. „Proto je mi velkou ctí, že zrovna já vám mohu jménem generála Opaty předat toto ocenění,“ pokračoval generál Bubeník.

Doktor Kubeša se stal vojákem z povolání v roce 1962 po ukončení studia na Vojenské lékařské akademie. V uniformě setrval až do odchodu do starobního důchodu v roce 1997. Na počátku své lékařské kariéry se profesně zaměřil na všeobecné lékařství, od roku 1971 do dnešního dne se věnuje problematice posudkového lékařství. V průběhu své kariéry se jako jeden z hlavních odborníků podíle na tvorbě rezortní posudkové legislativy, zejména vyhlášek o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské služby.

Nahoru